معرفی اساتید

استاد رضا شیرخانلو

استاد رضا شیرخانلو

استاد رضا شیرخانلو

مدرس گیتار آموزشگاه موسیقی گات

مشاهده
استاد مریم معتمدی

استاد مریم معتمدی

استاد مریم معتمدی

مدرس موسیقی کودک آموزشگاه موسیقی گات

مشاهده
استاد متین کرمانی

استاد متین کرمانی

استاد متین کرمانی

مدرس ساز های پیانو و پن فلوت آموزشگاه موسیقی گات

مشاهده
استاد وحید نجفی زاده

استاد وحید نجفی زاده

استاد وحید نجفی زاده

مدرس ساز های کوبه ای در آموزشگاه موسیقی گات

مشاهده
استاد بابک خبازیان

استاد بابک خبازیان

استاد بابک خبازیان

مدرس ویلن در آموزشگاه موسیقی گات

مشاهده
استاد محمد طریقت

استاد محمد طریقت

استاد محمد طریقت

مدرس دف و سنتور در آموزشگاه موسیقی گات

مشاهده
استاد علی معتمدی

استاد علی معتمدی

استاد علی معتمدی

مدرس پن فلوت، سازدهنی، ملودیکا و آواز پاپ

مشاهده
استاد مجید خیاطی

استاد مجید خیاطی

استاد مجید خیاطی

مدرس تار و سه تار در آکادمی موسیقی گات

مشاهده
استاد پویا جمالیان

استاد پویا جمالیان

استاد پویا جمالیان

مدرس پن فلوت و فلوت سرخپوستی در آکادمی موسیقی گات

مشاهده
استاد ارمغان قاسمی

استاد ارمغان قاسمی

استاد ارمغان قاسمی

مدرس پن فلوت در آکادمی موسیقی گات

مشاهده
استاد امیرحسین علیایی

استاد امیرحسین علیایی

استاد امیرحسین علیایی

مدرس سازدهنی در آکادمی موسیقی گات

مشاهده

اگر میخواهید آخرین پیشنهادات ما را در ایمیل شخصی خود دریافت کنید در خبرنامه ما عضو شوید.