معرفی اساتید

استاد علی معتمدی

استاد علی معتمدی

استاد علی معتمدی

مدرس پن فلوت، سازدهنی، ملودیکا و آواز پاپ

مشاهده
استاد امیرحسین کیانپور

استاد امیرحسین کیانپور

استاد امیرحسین کیانپور

مدرس دودوک، پن فلوت، فلوت سرخپوستی و اکارینا در آکادمی موسیقی گات

مشاهده
استاد مهدی پورآذر

استاد مهدی پورآذر

استاد مهدی پورآذر

مدرس سازهای کوبه ای پاپ و لاتین و ریتم نوازی 

مشاهده
استاد علی فاطمی

استاد علی فاطمی

استاد علی فاطمی

مدرس گیتار در آکادمی موسیقی گات

مشاهده
استاد مهدی کاسی پور

استاد مهدی کاسی پور

استاد مهدی کاسی پور

مدرس ویولن در آکادمی موسیقی گات

مشاهده
استاد فرهود پاک سرشت

استاد فرهود پاک سرشت

استاد فرهود پاک سرشت

مدرس سنتور در آکادمی موسیقی گات

مشاهده
استاد مجید خیاطی

استاد مجید خیاطی

استاد مجید خیاطی

مدرس تار و سه تار در آکادمی موسیقی گات

مشاهده
استاد پویا جمالیان

استاد پویا جمالیان

استاد پویا جمالیان

مدرس پن فلوت و فلوت سرخپوستی در آکادمی موسیقی گات

مشاهده
استاد ارمغان قاسمی

استاد ارمغان قاسمی

استاد ارمغان قاسمی

مدرس پن فلوت در آکادمی موسیقی گات

مشاهده
استاد امیرحسین علیائی

استاد امیرحسین علیائی

استاد امیرحسین علیائی

مدرس سازدهنی در آکادمی موسیقی گات

مشاهده
استاد ایمان عمرانی

استاد ایمان عمرانی

استاد ایمان عمرانی

مدرس پیانو و کیبورد در آکادمی موسیقی گات

مشاهده

اگر میخواهید آخرین پیشنهادات ما را در ایمیل شخصی خود دریافت کنید در خبرنامه ما عضو شوید.