دوره های آموزشی

آموزش پن فلوت آنلاین ترم سوم

آموزش پن فلوت آنلاین ترم سوم

1,700,000 تومان
آموزش پن فلوت آنلاین ترم سوم

ترم سوم دوره آموزش پن فلوت آنلاین با استاد علی معتمدی

1,700,000 تومان خرید
آموزش پن فلوت آنلاین ترم دوم

آموزش پن فلوت آنلاین ترم دوم

1,700,000 تومان
آموزش پن فلوت آنلاین ترم دوم

ترم دوم دوره آموزش پن فلوت آنلاین با استاد علی معتمدی 

1,700,000 تومان خرید
دوره آموزش موسیقی کودک ترم چهارم ( 10 جلسه )

دوره آموزش موسیقی کودک ترم چهارم ( 10 جلسه )

1,500,000 تومان
دوره آموزش موسیقی کودک ترم چهارم ( 10 جلسه )

ترم چهارم دوره آموزش موسیقی کودک و فلوت ریکوردر با استفاده از متد عروسکی

1,500,000 تومان خرید
دوره آموزش موسیقی کودک ترم سوم ( 10 جلسه )

دوره آموزش موسیقی کودک ترم سوم ( 10 جلسه )

1,500,000 تومان
دوره آموزش موسیقی کودک ترم سوم ( 10 جلسه )

دوره آموزش موسیقی کودک و فلوت ریکوردر با استفاده از متد عروسکی

1,500,000 تومان خرید
دوره آموزش موسیقی کودک ترم دوم ( 12 جلسه )

دوره آموزش موسیقی کودک ترم دوم ( 12 جلسه )

1,800,000 تومان
دوره آموزش موسیقی کودک ترم دوم ( 12 جلسه )

دوره آموزش موسیقی کودک و ارف با استفاده از متد عروسکی

1,800,000 تومان خرید
دوره حرفه ای آموزش سازدهنی

دوره حرفه ای آموزش سازدهنی

1,700,000 تومان
دوره حرفه ای آموزش سازدهنی

دوره تخصصی آموزش سازدهنی و تکنیک نوازی

1,700,000 تومان خرید
دوره آموزش موسیقی کودک ( 12 جلسه )

دوره آموزش موسیقی کودک ( 12 جلسه )

1,800,000 تومان
دوره آموزش موسیقی کودک ( 12 جلسه )

دوره آموزش موسیقی کودک و ارف با استفاده از متد عروسکی

1,800,000 تومان خرید
دوره آموزش آنلاین ملودیکا

دوره آموزش آنلاین ملودیکا

1,700,000 تومان
دوره آموزش آنلاین ملودیکا

دوره آموزش ملودیکا آنلاین با استاد علی معتمدی

1,700,000 تومان خرید

اگر میخواهید آخرین پیشنهادات ما را در ایمیل شخصی خود دریافت کنید در خبرنامه ما عضو شوید.